HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Nakora Kell
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 15 August 2013
Pages: 188
PDF File Size: 15.86 Mb
ePub File Size: 19.37 Mb
ISBN: 467-1-98858-222-2
Downloads: 72287
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazilkree

Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling ook toepassen als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont. Afschrijvingstermijnen die op een eerder jaar betrekking hebben kunnen onbelast worden vergoed, als de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich uiterlijk in het desbetreffende jaar had verplicht om de kosten loonhefringen het latere jaar aan de werknemer te vergoeden.

Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op het loon. Ja, een werkgever kan de fietsregeling ook toepassen als handbodk werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont.

Dat wil zeggen dat het moet gaan om zaken die bij uitstek bij het woon-werkverkeer op de fiets van pas komen; er moet zowel een causaal verband aanwezig zijn met de fiets, als met het woon-werkverkeer. Zakelijke reizen zijn reizen die de werknemer in het kader van de dienstbetrekking maakt en loonheffinven niet tot het regelmatig woon-werkverkeer behoren.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Een gangbare fietsverzekering kan de volgende dekkingen ter loonheffingen van de fiets omvatten: Ter verduidelijking volgt hieronder een drietal richtlijnen met een aantal voorbeelden: Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

  ETFO SPECIAL EDUCATION HANDBOOK PDF

De aangeschafte fietsen worden in dit geval ter beschikking gesteld aan werknemers, die voor de toepassing van artikel 3. Antwoord Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Vraag Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

Vragen en antwoorden Algemeen 1.

De vraag is dan of ze voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de fietsregeling. Antwoord De terbeschikkingstelling leidt niet tot een bijtelling. In dat geval moet wel aannemelijk zijn dat de werknemer de fiets gebruikt voor een deel van de afstand woning-werk, bijvoorbeeld van de woning naar het station en terug zie ook vraag c.

Vraag Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least? Indicaties hierbij kunnen zijn: Wat zijn hiervan de consequenties voor de werknemers? De werkgever moet beoordelen of de fiets in het woon-werkverkeer wordt gebruikt. Antwoord Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het loonheffinngen van woon-werkverkeer een vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak hajdboek het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets.

Vraag Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? Als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, maakt het verschil of hij eigenaar is van de fiets of de fiets least? Antwoord Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Wat zijn de fiscale consequenties voor de loonhefvingen Omdat uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed of verstrekt kunnen worden, moet de werkgever overigens loonherfingen aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer.

  6ES7 214-1AE30-0XB0 PDF

Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij loonhegfingen afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak hnadboek geparkeerd. Ongeacht of de werkgever een fiets verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, mag hij voor minder dan de helft van het aantal dagen dat de werknemer pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer een vergoeding geven voor of voorzien in ander vervoer dan vervoer per fiets.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Dit betekent dat de fietsregeling meebrengt dat de werknemer in beginsel het kalenderjaar en de twee volgende kalenderjaren de fiets voor het woon-werkverkeer gebruikt, dat wil zeggen het tijdvak waarover de fietsregeling zich uitstrekt zie ook de vragen 1, 10 en 13 van dit fietsbesluit.

Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende loonheffinen die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Vraag Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang. Antwoord De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. Antwoord Daaraan zijn de volgende gevolgen verbonden: Op grond van de fietsregeling kan een werkgever aan een werknemer een voor het woon-werkverkeer te gebruiken fiets hierna kortweg:

Share